Strong

2359

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 54 razy w 51 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 39 razy w 37 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady