Strong

2372

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 266 razy w 252 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 18 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 248 razy w 234 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady