Strong

2374

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 226 razy w 207 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 39 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 187 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady