Strong

2378

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 355 razy w 324 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 323 razy w 292 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady