Strong

2379

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 400 razy w 333 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 377 razy w 312 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady