Strong

2390

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 83 razy w 80 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 52 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady