Strong

240

(1 - 20) z 94

znaleziono łącznie 103 razy w 96 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 100 razy w 94 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady