Strong

2400

(1 - 20) z 204

znaleziono łącznie 1231 razy w 1183 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 213 razy w 204 wersetach, w Septuagincie 1018 razy w 979 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady