Strong

2408

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 111 razy w 107 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 104 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady