Strong

2409

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 793 razy w 687 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 32 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 761 razy w 656 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady