Strong

2410

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 64 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 57 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady