Strong

2422

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 32 razy w 27 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 31 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady