Strong

2425

(1 - 20) z 41

znaleziono łącznie 70 razy w 69 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 41 razy w 41 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 28 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady