Strong

243

(1 - 20) z 141

znaleziono łącznie 221 razy w 200 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 141 wersetach, w Septuagincie 54 razy w 52 wersetach, w innych pismach 7 razy w 7 wersetach.

Przekłady