Strong

2443

(1 - 20) z 627

znaleziono łącznie 1123 razy w 1055 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 671 razy w 627 wersetach, w Septuagincie 449 razy w 425 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady