Strong

2446

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 208 razy w 190 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 193 razy w 175 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady