Strong

2448

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 631 razy w 588 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 624 razy w 582 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady