Strong

2449

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 92 razy w 91 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 49 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady