Strong

2453

(1 - 20) z 188

znaleziono łącznie 265 razy w 254 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 197 razy w 188 wersetach, w Septuagincie 68 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady