Strong

2455

(1 - 20) z 37

znaleziono łącznie 160 razy w 156 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 38 razy w 37 wersetach, w Septuagincie 122 razy w 119 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady