Strong

246

(1 - 1) z 1

znaleziono łącznie 271 razy w 232 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 270 razy w 231 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady