Strong

2460

(1 - 2) z 2

znaleziono łącznie 47 razy w 46 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 2 razy w 2 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 44 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady