Strong

2464

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 136 razy w 127 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 116 razy w 109 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady