Strong

2470

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 48 razy w 41 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 40 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady