Strong

2476

(1 - 20) z 151

znaleziono łącznie 742 razy w 701 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 155 razy w 151 wersetach, w Septuagincie 587 razy w 550 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady