Strong

2478

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 139 razy w 137 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 112 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady