Strong

2479

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 267 razy w 258 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 256 razy w 247 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady