Strong

2480

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 99 razy w 95 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 70 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady