Strong

2486

(1 - 18) z 18

znaleziono łącznie 44 razy w 40 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 18 wersetach, w Septuagincie 24 razy w 22 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady