Strong

2491

(1 - 20) z 130

znaleziono łącznie 133 razy w 130 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 133 razy w 130 wersetach, w Septuagincie 0 raz w 0 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady