Strong

2511

(1 - 20) z 29

znaleziono łącznie 130 razy w 123 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 30 razy w 29 wersetach, w Septuagincie 100 razy w 94 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady