Strong

2513

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 175 razy w 161 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 28 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 145 razy w 135 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady