Strong

2518

(1 - 20) z 20

znaleziono łącznie 49 razy w 44 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 20 wersetach, w Septuagincie 27 razy w 24 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady