Strong

2523

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 234 razy w 222 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 48 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 186 razy w 176 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady