Strong

2525

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 155 razy w 150 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 133 razy w 129 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady