Strong

2530

(1 - 5) z 5

znaleziono łącznie 61 razy w 59 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 5 razy w 5 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady