Strong

2532

(341 - 360) z 5227

znaleziono łącznie 56822 razy w 23818 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 9277 razy w 5227 wersetach, w Septuagincie 47449 razy w 18539 wersetach, w innych pismach 96 razy w 52 wersetach.

Przekłady