Strong

2545

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 81 razy w 75 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 63 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady