Strong

2556

(1 - 20) z 46

znaleziono łącznie 345 razy w 316 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 51 razy w 46 wersetach, w Septuagincie 294 razy w 270 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady