Strong

2574

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 61 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 55 razy w 51 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady