Strong

2586

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 35 razy w 32 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 13 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 22 razy w 21 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady