Strong

2588

(1 - 20) z 152

znaleziono łącznie 909 razy w 834 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 160 razy w 152 wersetach, w Septuagincie 748 razy w 681 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady