Strong

2590

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 174 razy w 161 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 66 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 108 razy w 105 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady