Strong

2592

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 9 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady