Strong

2596

(221 - 240) z 437

znaleziono łącznie 2062 razy w 1698 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 481 razy w 437 wersetach, w Septuagincie 1571 razy w 1251 wersetach, w innych pismach 10 razy w 10 wersetach.

Przekłady