Strong

2597

(1 - 20) z 80

znaleziono łącznie 372 razy w 345 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 80 razy w 80 wersetach, w Septuagincie 292 razy w 265 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady