Strong

2598

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 35 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 31 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady