Strong

26

(1 - 20) z 106

znaleziono łącznie 133 razy w 122 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 116 razy w 106 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady