Strong

260

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 95 razy w 90 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 85 razy w 80 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady