Strong

2606

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 18 razy w 18 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 15 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady